Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 16/2009 - 05.05.2009

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemků v k. ú. a obci Okarec
03Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
04Uzavření smlouvy zakládajících právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/347 Kejžlice - bodová závada
05Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Častohostice
06Darování pozemků v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod
07Darování pozemků v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
08Informace o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce
09Vzájemné darování pozemků v k.ú. Sedlice u Želivi a obci Sedlice
10Bezúplatný převod nemovitého majetku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
11Souhlas se stavbou na pozemku ve vlastnictví kraje v k. ú. Třešť, uzavření smlouvy o výpůjčce
12Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na organizaci akce Velká cena Jihlavy 2009
13Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do Evropského parlamentu
14Fond Vysočiny - projekt FV 024/182/07
15Souhlas s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce sbírkového předmětu ze sbírek Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
16Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - programu Kulturní dědictví Vysočiny
17Monitorovací zprávy sub - projektů v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - programu Kulturní dědictví Vysočiny
18Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění
19Doplnění akce II/410 od I/23 - Želetava do přílohy D2: Investice v dopravě, veřejná zakázka na stavební práce
20Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/360 Jimramov - Moravec
21Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/129 Cetoraz - Jiřičky
22Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/351 hr.okr.Třebíč - Třebíč
22upr1Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/351 od II/602 - Třebíč , změna názvu akce
23Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov
24Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/354 Nové Město na Moravě - Svratka
24upr1Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/354 Nové Město na Moravě - Svratka
25Veřejná zakázka na stavební práce na akci III/03810 Havlíčkův Brod - Přibyslav
26Hry VI. zimní olympiády pro děti a mládež ČR - účast kraje Vysočina
27Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2009
28Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Střední školy stavební Třebíč a Školního statku, Humpolec, Dusilov 384
29Konkurz na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš
30Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních služeb za rok 2008
31Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím na úseku sociálních služeb
32Žádost o dar na úhradu regulačního poplatku
33Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace
34Vyřazení nepotřebného majetku ve Zdravotnické záchranné službě, příspěvkové organizaci
35Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
36Centralizovaná veřejná zakázka malého rozsahu Identifikační náramky
37Informace o uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 10. 10. 2008 na dodávku zdravotnické technologie pro Nemocnici Pelhřimov, p. o.
38Výběrové řízení Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod
39Dotace na přípravu projektu do Operačního programu životního prostředí Stanici Pavlov, o. p. s. na výkupy pozemků a nemovitostí a rekonstrukci stanice - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostřední
40Doplnění akce II/133 Horní Cerekev - kř. II/602 do přílohy D2: Investice v dopravě, veřejná zakázka na stavební práce
41Doplnění akce II/348, II/131 Štoky - Petrovice - Větrný Jeníkov do přílohy D2: Investice v dopravě, veřejná zakázka na stavební práce
42Doplnění akce II/339 Ledeč nad Sázavou - hr. kraje do přílohy D2: Investice v dopravě, veřejná zakázka na stavební práce
43Doplnění akce II/133, III/1335 Nový Rychnov - Rohozná do přílohy D2: Investice v dopravě, veřejná zakázka na stavební práce
44Doplnění akce II/639 Horní Cerekev - Kostelec do přílohy D2: Investice v dopravě, veřejná zakázka na stavební práce
45Doplnění akce II/402 Batelov - hr. okresu do přílohy D2: Investice v dopravě, veřejná zakázka na stavební práce
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz