Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Svazek obcí mikroregionu Stražiště (zkr. SOMS)

IČ:
70968721
Sídlo svazku obcí:
nám. Svobody 320, Pacov, 39501, okres Pelhřimov
Den vzniku svazku:
16.4.2002
Orgány svazku obcí:
  • předseda
  • členská schůze
  • rada svazku
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Vlček Lukáš Na Blatech 938, Pacov, 39501, okres Pelhřimov předseda  
Hájek Pavel Těchobuz 13, 39501, okres Pelhřimov místopředseda  
Způsob jednání za svazek obcí:
-
Předmět činnosti svazku obcí:
Ochrana společných zájmů Mikroregionu Stražiště
Koordinace činnosti a podpora rozvoje zejména v následujících oblastech:
- Průmysl a služby, technická infrastruktura
- Zemědělství, venkovské oblasti
- Cestovní ruch
- Lidské zdroje a sociální infrastrukturaˇ
- Životní prostředí
- Péče o kulturní a přírodní dědictví
- Dopravní obslužnost regionu
- Spolupráce mezi partnerskými obcemi v zahraničí
- Využití netradičních zdrojů energie
- Územní plánování
Příprava a spoluúčast při zpracování a realizaci projektů především v uvedených oblastech za účelem rozvoje mikroregionu.
Získávání účelových dotací, grantů a dalších typů finančních zdrojů do území mikroregionu.
Spolupráce se studijními, informačními a koordinačními centry, jejichž činnost souvisí s podporou
hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje mikroregionů.
Spolupráce se sousedními mikroregiony, obcemi a podnikatelskými subjekty.
Sbírka listin:

-