Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Svazek obcí mikroregionu Loucko

IČ:
71224203
Sídlo svazku obcí:
1. máje 76, Luka nad Jihlavou, 58822, okres Jihlava
Den vzniku svazku:
6.3.2000
Orgány svazku obcí:
  • a) výbor svazku b) předseda výboru svazku c) místopředseda výboru svazku d) dozorčí rada
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Wölfl Viktor Horní 645, Luka nad Jihlavou, 58822, okres Jihlava předseda 21.1.2003  
Švaříčková Zdeňka Nová 474, Luka nad Jihlavou, 58822, okres Jihlava předseda 6.3.2000 21.1.2003
Jelenová Eva Kamenice 439, 58823, okres Jihlava 1. místopředsedkyně 21.1.2003  
Matějíček Josef Kamenice 285, 58823, okres Jihlava 1. místopředseda 6.3.2000 21.1.2003
Jiráčková Milada Kozlov 150, 58821, okres Jihlava 2. místopředsedkyně 3.9.2007  
Rychtecká Alžběta Kozlov 27, 58821, okres Jihlava 2. místopředseda 6.3.2000 3.9.2007
Způsob jednání za svazek obcí:
Jménem svazku jedná a podepisuje předseda výboru nebo jeden z místopředsedů.
Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda nebo jeden z místopředsedů svazku. Předseda je statutárním orgánem svazku.
Předmět činnosti svazku obcí:
1. Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:
- rozvoje samosprávy obcí,
- hospodářského, sociálního a kulturního života obcí,
- vztahu k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků.
2. Další společné aktivity k následujícím cílům:
- podpora zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů a důsledků nezaměstnanosti, rozvoj a diverzifikace nezemědělských prostorů,
- společná péče o památky v mikroregionu,
- využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy,
- podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy (např. obnovy občanské vybavenosti, k péči o veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu),
- společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče,
- marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů,
- podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitostí v mikroregionu, společná příprava projektů pozemkových úprav,
- podpora řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí,
- spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými obcemi,
- zřízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společenské problematiky,
- vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí, především v oblasti odpadů, znečišťování ovzduší a vodních toků (např. návaznost na pilotní program Regionální agentury střední Moravy „vyčištění toku Moravy“).
3. Spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou Vysočina v Jihlavě a orgány státní správy.
4. Jednání s peněžními ústavy o garancích na finanční prostředky pro dofinancování mikroregionálních projektů.
5. Další činnosti ve smyslu ust. § 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích., v platném znění
Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
Zakladatelská smlouva ZSPO 472.9 kB 6.3.2000 20.12.2001
Stanovy ZSPO 513.2 kB 6.3.2000 20.12.2001
1. změna smlouvy 463.1 kB 20.12.2001  
1. dodatek 1016.4 kB 20.12.2001  
2. dodatek 245.7 kB 25.10.2005  
3. dodatek 443.7 kB 7.12.2006