Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Svazek obcí Haberska

IČ:
70188424
Sídlo svazku obcí:
Žižkovo nám. 66, Habry, 58281, okres Havlíčkův Brod
Den vzniku svazku:
14.8.2002
Orgány svazku obcí:
  • výkonná rada
  • předseda
  • dva místopředsedové
  • kontrolní skupina
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Kovařík Luděk K Háječku 379, Habry, 58281, okres Havlíčkův Brod předseda 20.11.2014  
Rainiš Jiří Sportovní 360, Habry, 58281, okres Havlíčkův Brod předseda 14.8.2002 20.11.2014
Bárta Petr Miřátky 30, 58282, okres Havlíčkův Brod místopředseda 17.2.2011  
Pártl Petr Tis 91, 58243, okres Havlíčkův Brod místopředseda 14.8.2002 17.2.2011
Pipek Petr Jiříkov 30, 58282, okres Havlíčkův Brod místopředseda 20.11.2014  
Fanta Zdeněk Chrtníč 54, 58282, okres Havlíčkův Brod místopředseda 17.2.2011 20.11.2014
Karel Miloslav Bačkov 14, 58291, okres Havlíčkův Brod místopředseda 14.8.2002 17.2.2011
Způsob jednání za svazek obcí:
Předseda zastupuje svazek navenek, jedná a podepisuje jeho jménem. Předsedu v jeho nepřítomnosti zastupují místopředsedové.
Předmět činnosti svazku obcí:
Obecným předmětem činnosti svazku je ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, v jednotlivostech pak zejména spolupráce členských obcí při obnově a rozvoji venkova, při přípravě a realizaci rozvojových programů Evropské unie a činnost dle ust. § 50 odst. 1 zákona č. 128/200 Sb.
Předmětem činnosti svazku jsou i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů týkají jen některých členských obcí, pokud jsou v souladu se zájmy a záměry svazku.
Svazek je oprávněn zakládat podle platné právní úpravy samostatně s dalšími osobami podnikatelské a nepodnikatelské subjekty.
Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
Smlouva o založení dobrovolného svazku obcí 280.2 kB 14.8.2002  
Stanovy Svazek obcí Haberska 867.7 kB 14.8.2002  
Dodatek ke stanovám - přijetí nových členů, schválen Výkonnou radou 09.05.2019 185.5 kB 9.5.2019