Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Mikroregion Košeticko

IČ:
70958530
Sídlo svazku obcí:
Košetice 146, 39422, okres Pelhřimov
Den vzniku svazku:
28.12.2001
Orgány svazku obcí:
  • a) valná hromada, b) revizní komise, c) předseda
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Veletová Blanka 5. května 139, Košetice, 39422, okres Pelhřimov předseda 28.12.2001  
Způsob jednání za svazek obcí:
Jménem Mikroregionu Košeticko (dále jen MK) jedná ve všech věcech předseda MK.
Právní úkony, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje za MK předseda a jeden člen valné hromady nebo dva členové valné hromady.
Předmět činnosti svazku obcí:
a) úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata;
b) zabezpečení čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod;
c) zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území;
d) úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí;
e) provoz lomů, pískoven a zařízení sloužící k těžbě a úpravě nerostných surovin;
f) správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi.
Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
Smlouva 135.3 kB 28.12.2001  
Doplnění smlouvy 186.3 kB 28.12.2001  
Stanovy 487.2 kB 28.12.2001  
1. dodatek 179.4 kB 19.3.2008