Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Mikroregion Košeticko

IČ:
70958530
Sídlo svazku obcí:
Košetice 300, okres Pelhřimov
Den vzniku svazku:
28.12.2001
Orgány svazku obcí:
  • valná hromada
  • revizní komise
  • předseda
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Veletová Blanka 5. května 139, Košetice, 39422, okres Pelhřimov předseda  
Způsob jednání za svazek obcí:
-
Předmět činnosti svazku obcí:
a) úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata
b) zabezpečení čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod
c) zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území
d) úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí
e) provoz lomů, pískoven a zařízení sloužící k těžbě a úpravě nerostných surovin
f) správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi.
Sbírka listin:

-