Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

VODOVODY A KANALIZACE

IČ:
60418885
Sídlo svazku obcí:
Kubišova 1172/11, Horka-Domky, Třebíč, 67401
Den vzniku svazku:
14.6.1993
Orgány svazku obcí:
  • 1. Valná hromada 2. Představenstvo 3. Dozorčí rada
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Heřman Pavel Smila Osovského 44, Jejkov, Třebíč, 67401, okres Třebíč předseda 14.6.1993 12.12.1997
Janata Pavel Křížová 28, Nové Dvory, Třebíč, 67401, okres Třebíč předseda 12.12.1997 4.5.2001
Mašek Miloš Na Svahu 901/9, Nové Dvory, Třebíč, 67401 předseda 4.5.2001 30.3.2011
Heřman Pavel Smila Osovského 44, Jejkov, Třebíč, 67401, okres Třebíč předseda 30.3.2011 10.4.2015
Janata Pavel Křížová 28, Nové Dvory, Třebíč, 67401, okres Třebíč předseda 10.4.2015  
Nekula Jan Husova 493, Moravské Budějovice, 67602, okres Třebíč místopředseda 14.6.1993 19.4.2007
Bařinka Vlastimil Fišerova 1609, Moravské Budějovice, 67602, okres Třebíč místopředseda 19.4.2007  
Brauner Jiří Moravský Krumlov, okres Znojmo místopředseda 14.6.1993 3.2.2000
Pitlach Bartoloměj Sídliště 340, Moravský Krumlov, 67201, okres Znojmo místopředseda 3.2.2000 19.4.2007
Třetina Tomáš Sídliště 349, Moravský Krumlov, 67201, okres Znojmo místopřeseda 19.4.2007 10.4.2015
Kotačka Jan Nad Splavem 1036, Náměšť nad Oslavou, 67571, okres Třebíč místopředseda 10.4.2015  
Kokeš Miloš Na Svahu 922/23, Nové Dvory, Třebíč, 67401 tajemník 14.6.1993 30.9.2012
Nedvědický Karel Kaunicova 1048, Jaroměřice nad Rokytnou, 67551, okres Třebíč tajemník 1.10.2012  
Způsob jednání za svazek obcí:
Jménem svazku jedná v rozsahu pověření Představenstvem tajemník svazku. V jeho nepřítomnosti předseda Představenstva nebo jeden z místopředsedů Představenstva. Tajemník podává o této činnosti zprávu Představenstvu.
Předmět činnosti svazku obcí:
Hlavní činnost:
1. Ochrana životního prostředí.
2. zajištění koncepčního rozvoje a obnovy vodovodů, kanalizací a ČOV a s nimi souvisejícími zařízeními v obcích sdružených ve svazku i obcí mimo sdružení svazku, s přihlédnutím k povinnostem dotčených resortů, krajů a provozovatele.
3. Řešení kvality dodávané vody, např. v ochranných pásmech.
4. Stanovení výše vodného a stočného na příslušné období jménem obce při respektování uzavřených smluv s provozovatelem.
Hospodářská činnost:
1. Zabezpečení zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod.
2. Zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí, vodohospodářských děl.
3. Hospodaření s nemovitým a movitým majetkem v oblasti vodního hospodářství.
4. Pronájem majetku k provozování provozovateli na základě uzavřených a ročně aktualizovaných smluv.
5. Investorská inženýrská činnost.
6. Zajištění zdrojů pro obnovu vodovodů a kanalizací, zdroji budou výnosy z aktivit svazku, případně svazek zajistí i jiné zdroje, o jejichž využití rozhodne Valná hromada svazku
7. Podnikatelská činnost v mezích právních předpisů, např. obchodní činnost, zprostředkovatelská činnost, prodej vody.
Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
Stanovy reg. 14.06.1993 687.1 kB 14.6.1993 19.12.2001
Zápis z ustavující členské schůze 6.5.1993 1.1 MB 14.6.1993  
Změna - přijetí nových obcí 154.8 kB 21.9.1993 21.4.2015
Změna stanov + seznam členských obcí odsouhlaseno na VH 15.08.1994; 17.11.1994; 06.04.1995; 08.12.1995 316.5 kB 8.12.1995 21.4.2015
Změna stanov 324.2 kB 23.12.1996 21.4.2015
Změna stanov 168.9 kB 12.12.1997 21.4.2015
Změna stanov 632.9 kB 30.11.1999 21.4.2015
Změna - přijetí nových obcí 154.4 kB 4.5.2001 21.4.2015
Změna stanov 253 kB 24.10.2000 21.4.2015
Změna stanov 1 MB 19.12.2001 21.4.2015
Úplné znění stanov ve znění dodatků - schválené VH 19.12.2001 686.5 kB 19.12.2001 21.4.2015
Přijetí nových obcí VH 19.12.2001 152.4 kB 19.12.2001 21.4.2015
Změna stanov 366.9 kB 29.4.2002 21.4.2015
Změna stanov 234.5 kB 29.4.2003 21.4.2015
Změna stanov 350.9 kB 26.11.2003 21.4.2015
Změna stanov 300.3 kB 8.4.2004 21.4.2015
Změna stanov 246.4 kB 12.4.2006 21.4.2015
Změna stanov schválená VH 15.09.2010 200.9 kB 15.9.2010 21.4.2015
Změna stanov č. 12 schválená VH 30.03.2011 454.3 kB 30.3.2011 21.4.2015
Změna stanov č. 13 schválená VH 05.04.2013 549.7 kB 5.4.2013 21.4.2015
Změna stanov č. 14 schválená VH 06.12.2013 164.6 kB 6.12.2013 21.4.2015
Změna stanov schválená VH 10.04.2015 formou doslovného znění stanov - s platností od registrace krajským úřadem 21.04.2015, v souladu s č. XVIII odst. 4 stanov 2.3 MB 21.4.2015  
Dodatek č. 1 stanov schválený VH 08.04.2016 61.3 kB 8.4.2016  
Dodatek č. 2 schválený VH 07.04.2017 94.5 kB 7.4.2017  
Dodatek č. 3 schválený VH 13.04.2018 (změna přílohy stanov "seznam členských obcí") 139.3 kB 13.4.2018  
Změna přílohy "A" stanov ( dodatek č.4) schváleno VH 12.04.2019 239.9 kB 12.4.2019  
Změna stanov - seznam členských obcí DSO k 1.1.2020 - zrušení členství obce Bochovice (dodatek č. 5 - schváleno VH 12.04.2019) 972.7 kB 1.1.2020  
Změna stanov - přijetí nových členů obcí Častohostice a Nová Ves (dodatek č.6) schváleno VH 19.06.2020 876.6 kB 19.6.2020