Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

VODOVODY A KANALIZACE

IČ:
60418885
Sídlo svazku obcí:
Kubišova 1172, Horka-Domky, Třebíč, 67401, okres Třebíč
Den vzniku svazku:
14.6.1993
Orgány svazku obcí:
  • valná hromada
  • představenstvo
  • dozorčí rada
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Heřman Pavel Smila Osovského 44, Jejkov, Třebíč, 67401, okres Třebíč předseda 10.4.2015
Bařinka Vlastimil Fišerova 1609, Moravské Budějovice, 67602, okres Třebíč místopřeseda  
Třetina Tomáš Sídliště 349, Moravský Krumlov, 67201, okres Znojmo místopřeseda 10.4.2015
Nedvědický Karel Kaunicova 1048, Jaroměřice nad Rokytnou, 67551, okres Třebíč tajemník  
Janata Pavel Křížová 28, Nové Dvory, Třebíč, 67401, okres Třebíč předseda 10.4.2015  
Kotačka Jan Nad Splavem 1036, Náměšť nad Oslavou, 67571, okres Třebíč místopředseda 10.4.2015  
Způsob jednání za svazek obcí:
-
Předmět činnosti svazku obcí:
Hlavní činnost:
- ochrana životního prostředí
- zajištění koncepčního rozvoje a obnovy vodovodů, kanalizací a ČOV a s nimi souvisejícími zařízeními v obcích, sdružených ve svazku i obcí mimo sdružení svazku, s přihlédnutím k povinnostem dotčených resortů, krajů a provozovatele
- řešení kvality dodávané vody, např. v ochranných pásmech
- stanovení výše vodného a stočného na příslušné období jménem obce při respektování uzavřených smluv s provozovatelem

V rámci hospodářské činnosti:
- zabezpečení zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
- zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí, vodohospodářských děl
- hospodaření s nemovitým a movitým majetkem v oblasti vodního hospodářství
- pronájem majetku k provozování provozovateli na základě uzavřených a ročně aktualizovaných smluv
- investorská inženýrská činnost
- zajištění zdrojů pro obnovu vodovodů a kanalizací, zdroji budou výnosy z aktivit svazku, případně svazek zajistí i jiné zdroje, o jejichž využití rozhodne valná hromada svazku
- podnikatelská činnost v mezích právních předpisů, např. obchodní činnost, zprostředkovatelská činnost, prodej vody.
Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
obec Jakub - přijetí za člena DSO VODOVODY A KANALIZACE.pdf 94.5 kB    
příjetí obce Cidlina a obce Lesonice do DSO VODOVODY A KANALIZACE.pdf 139.3 kB    
přijetí nových členů DSO VODOVODY A KANALIZACE Bohušice, Lesůňky, Pyšel, Zahrádka.pdf 239.9 kB    
dodatek 1 ke stanovám DSO VaK TR - doplnění článku X.pdf 61.3 kB    
Stanovy DSO VODOVODY A KANALIZACE ze dne 10.04.2015.pdf 2.3 MB    
změna stanov - seznam členských obcí DSO k 1.1.2020 972.7 kB 1.1.2020