Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Dobrovolný svazek obcí Předín - Opatov, v likvidaci

IČ:
71196960
Sídlo svazku obcí:
Předín 243, 67527, okres Třebíč
Den vzniku svazku:
15.12.2003
Den zrušení svazku:
6.6.2019
Právní důvod zrušení svazku:
likvidace
Den zániku svazku:
24.1.2020
Orgány svazku obcí:
  • valná hromada
  • výbor svazku
  • dozorčí rada
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Urbánek Arnošt Předín 193, 67527, okres Třebíč předseda  
Šenekl František Opatov 152, 67528, okres Třebíč místopředseda  
Urbánek Arnošt Předín 193, 67527, okres Třebíč likvidátor 6.6.2019  
Způsob jednání za svazek obcí:
Předseda jedná jménem svazku.
Předmět činnosti svazku obcí:
- Koordinace investičních akcí v zájmovém území dle čl. III, písm. a, b
- Slaďování zájmů a činností místních samospráv
- zastupování členů svazku obcí při jednáních s třetími osobami ve věcech zájmu svazku obcí
- správa společného majetku
- propagace svazku obcí a zájmového území
- ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování závěrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec.
Sbírka listin:

-