Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Mikroregion Podhůří Mařenky

IČ:
70875529
Sídlo svazku obcí:
Rokytnice nad Rokytnou 67, 67525, okres Třebíč
Den vzniku svazku:
10.11.2000
Orgány svazku obcí:
  • valná hromada
  • rada
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Herbrych Josef Rokytnice nad Rokytnou 275, 67525, okres Třebíč předseda 26.1.2003  
Urbánek Arnošt Předín 193, 67527, okres Třebíč místopředseda 10.11.2000  
Václavková Věra Rokytnice nad Rokytnou 254, 67525, okres Třebíč předseda 10.11.2000 26.1.2003
Způsob jednání za svazek obcí:
Předseda jedná jménem Mikroregionu Podhůří Mařenky (dále jen sdružení) a zastupuje sdružení navenek. Místopředseda sdružení plní úkoly předsedy, pokud je předseda neplní z důvodu nepřítomnosti nebo ze závažných důvodů delší dobu plnit nemůže.
Podepisování za sdružení se děje tak, že k názvu sdružení připojí svůj podpis předseda a místopředseda, případně předseda nebo místopředseda sdružení a jeden člen rady sdružení.
Předmět činnosti svazku obcí:
- Koordinace společných stanovisek k jednotlivým oblastem obnovy venkova a spolupráce při jejich prosazování
- Rozvoj sociálního a kulturního života obcí a společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče
- Shromažďování finančních prostředků z vlastních zdrojů, nadací a fondů jak tuzemských, tak zahraničních pro financování své činnosti a dosahování svých cílů
- Zřízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení své problematiky
- Vzájemná pomoc při řešení problematiky ŽP
- Ochrana společných zájmů, zmnožování sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujícím svým rozsahem a významem každou účastnickou obec
Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
Zakladatelská smlouva 295.3 kB 10.11.2000  
Stanovy 491.3 kB 10.11.2000  
1. dodatek 142.3 kB 19.3.2012