Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Chvojnice - mikroregion

IČ:
70846642
Sídlo svazku obcí:
Jinošovská 78, Kralice nad Oslavou, 67573, okres Třebíč
Den vzniku svazku:
1.3.2000
Orgány svazku obcí:
  • a) valná hromada
  • b) rada
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Dračka Emil Třebíčská 236, Kralice nad Oslavou, 67573, okres Třebíč předseda 1.3.2000  
Mojžíš Jaroslav Březník 117, 67574, okres Třebíč místopředseda 1.3.2000  
Způsob jednání za svazek obcí:
Jménem sdružení jedná navenek ve všech věcech rada. Za radu jednají navenek jménem sdružení předseda sdružení a v jeho nepřítomnosti místopředseda sdružení. Je-li pro právní úkon předepsána písemná forma, musí být úkon učiněn kromě předsedy i místopředsedou. Podepisování za sdružení se děje tak, že k názvu sdružení nebo otisku razítka se uvede jména a funkce podepisujícího (podepisujících) a jeho (jejich) vlastnoruční podpis.
Předmět činnosti svazku obcí:
- Koordinace postupu při řešení místního regionálního rozvoje se zaměřením především na strategii regionálního rozvoje, tj. zpracování strategických plánů, regionálních operačních plánů a společné zajišťování finančních zdrojů a prostředků pro realizaci významných investičních akcí v zájmovém území
- Spolupráce při využívání nabídek jiných subjektů při schvalování rozvoje území obcí, zvláště pak v oblastech cestovního ruchu, kultury, školství, tělovýchovy a rozvoje ekonomického potenciálu mikroregionu
- Spolupráce při řešení plánů udržitelného vývoje, zejména při zapojování veřejnosti a spolupráce mezi sektory se společenskými skupinami
- Péče o ekologii a životní prostředí
- Sjednocování zájmů a činností místních samospráv
- Zastupování členů sdružení při jednáních se třetími osobami ve věcech zájmu mikroregionu
- Propagace sdružení a zájmového území
- Ochrana společných zájmů a spojování sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec
- vytváření, zmnožování a správa společného majetku
Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
Zakladatelská smlouva - DSO Chvojnice - mikroregion 438.8 kB 1.3.2000  
Stanovy 721 kB 1.3.2000