Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí

IČ:
70289166
Sídlo svazku obcí:
Škrdlovice 48, 59101, okres Žďár nad Sázavou
Den vzniku svazku:
14.10.1999
Orgány svazku obcí:
  • valná hromada
  • předsednictvo
  • kontrolní komikse
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Hořínek Ivan Škrdlovice 169, 59101, okres Žďár nad Sázavou předseda 4.11.1999 20.12.2018
Štefan Pavel Světnov 173, 59102, okres Žďár nad Sázavou předseda 20.12.2018  
Moravcová Anna Cikháj 15, 59102, okres Žďár nad Sázavou místopředseda 5.11.1999 30.5.2006
Zoubková Hana Cikháj, okres Žďár nad Sázavou místopředseda 30.5.2006 3.12.2007
Macek Josef Vojnův Městec 129, 59101, okres Žďár nad Sázavou místopředseda 3.12.2007 14.12.2010
Malivánek Karel Vojnův Městec 137, 59101, okres Žďár nad Sázavou místopředseda 14.12.2010 20.10.2018
Sochorová Hana Škrdlovice 69, 59101, okres Žďár nad Sázavou místopředseda 20.12.2018  
Způsob jednání za svazek obcí:
Statutárním orgánem svazku, který může jednat jménem svazku ve všech jeho věcech podle oprávnění mu náležejících je předseda a místopředseda svazku.
Předmět činnosti svazku obcí:
Dobrovolná spolupráce členských obcí v oblasti sociální péče, péče o vzhled a čistotu obcí, zabezpečování dodávky pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, zabezpečení veškerých komunálních služeb, podpora rozvoje cestovního ruchu a řešení dopravní obslužnosti ve vymezených katastrálních územích spravovaných členskými obcemi, provozování Centra společných služeb, zajištění a výkon funkce Pověřence (DPO - data protection officer) pro ochranu osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "Nařízení GDPR").
Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti ; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku nebo hospodárné využívání majetku svazku.
Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
Zakladatelská smlouva 156.2 kB 5.11.1999 19.12.2001
Stanovy z 5.11.1999 - ZSPO 180.5 kB 5.11.1999 19.12.2001
Stanovy z 19.12.2001 - DSO 356.7 kB 19.12.2001  
1. změna stanov 243.8 kB 17.12.1999 19.12.2001
Změna zakladatelské smlouvy 165.8 kB 19.12.2001  
2. změna stanov 162.6 kB 1.1.2018  
1. změna stanov 243.8 kB 17.12.1999 19.12.2001