Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

IČ:
43383513
Sídlo svazku obcí:
Vodárenská 244, Žďár nad Sázavou 4, Žďár nad Sázavou, 59101, okres Žďár nad Sázavou
Den vzniku svazku:
1.4.1993
Orgány svazku obcí:
  • valná hromada
  • předsednictvo
  • kontrolní komise
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Zvěřinová Dagmar Srázná 257, Žďár nad Sázavou 2, Žďár nad Sázavou, 59102, okres Žďár nad Sázavou předseda 27.2.2003  
Mokrý Jan Nížkov 30, 59212, okres Žďár nad Sázavou 2. místopředseda 8.4.2015
Vojta Josef Beranka 1329, Bystřice nad Pernštejnem, 59301, okres Žďár nad Sázavou 1. místopředseda 19.3.2019
Leopold Petr Chelčického 2150/26, Žďár nad Sázavou 3, Žďár nad Sázavou, 59101 3. místopředseda 25.6.1998  
Necid Radovan Jana Zahradníčka 2080, Velké Meziříčí, 59401, okres Žďár nad Sázavou 2. místopředseda 8.4.2015 28.3.2018
Šmarda Michal Žďárská 718, Nové Město na Noravě, 59231, okres Žďár nad Sázavou 2. místopředseda 28.3.2018  
Zlesák Radek Libušínská 171, Žďár nad Sázavou 1, Žďár nad Sázavou, 59101, okres Žďár nad Sázavou 1. místopředseda 19.3.2019  
Způsob jednání za svazek obcí:
-
Předmět činnosti svazku obcí:
Hlavní činnost:
- ochrana životního prostředí
- zajištění koncepce rozvoje a obnovy vodovodů a kanalizací, ČOV a s nimi souvisejícími zařízeními obcí, sdružených ve svazku, a to v rozsahu, který definuje § 50 zákona o obcích, v platném znění
- zajišťování kvality dodávané vody v rámci platných právních a technických předpisů
- stanovování výše vodného a stočného na příslušné období při respektování již uzavřených smluv s provozovatelem ve smyslu možností pozitivní právní úpravy

Hospodářská činnost:
- zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod na smluvním základě,
- zavádění rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí vodních děl
- hospodaření s movitým a nemovitým majetkem v oblasti vodního hospodářství
- nájem majetku, souvisejícího s hlavní činností svazku
- investorská inženýrská činnost v rámci zákonných omezení
- zajišťování zdrojů pro výstavbu, rekonstrukci a obnovu vodovodů a kanalizací z vlastní hospodářské činnosti či z jiných zdrojů, a to na základě rozhodnutí valné hromady svazku
- ostatní činnost v mezích právních předpisů, např. obchodní činnost, zprostředkovatelská činnost
Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
stanovy_z_31_3_2016_svak_zr.pdf 1.5 MB    
SVK_Zdarsko_zmeny_v_osobach 533 kB    
Stanovy_z_18_05_2018_SVAK_ZR.pdf 2.5 MB