Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

IČ:
43383513
Sídlo svazku obcí:
Vodárenská 244/2, Žďár nad Sázavou 4, Žďár nad Sázavou, 59101
Den vzniku svazku:
1.4.1993
Orgány svazku obcí:
  • valná hromada
  • předsednictvo
  • kontrolní komise
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Šenkýř Jiří Blažíčkova 3, Žďár nad Sázavou předseda 1.4.1993 23.12.1996
Rohovský Ivo Brněnská 315, Měřín, 59442, okres Žďár nad Sázavou předseda 23.12.1996 27.2.2003
Zvěřinová Dagmar Srázná 257, Žďár nad Sázavou 2, Žďár nad Sázavou, 59102, okres Žďár nad Sázavou předseda 27.2.2003  
Drápela Jiří Žďár nad Sázavou 1. místopředseda 1.4.1993 16.5.1995
Černý Jaromír Monseova 383, Nové Město na Moravě, 59231, okres Žďár nad Sázavou 1. místopředseda 16.5.1995 13.4.1999
Novotný Josef Zahradní 568, Bystřice nad Pernštejnem, 59301, okres Žďár nad Sázavou 1. místopředseda 13.4.1999 27.2.2003
Bradáč František Bezručova 1614/4, Velké Meziříčí, 59401, okres Žďár nad Sázavou 1. místopředseda 27.2.2003 24.3.2011
Vojta Josef Beranka 1329, Bystřice nad Pernštejnem, 59301, okres Žďár nad Sázavou 1. místopředseda 24.3.2011 19.3.2019
Zlesák Radek Libušínská 171, Žďár nad Sázavou 1, Žďár nad Sázavou, 59101, okres Žďár nad Sázavou 1. místopředseda 19.3.2019  
Černý Jaromír Monseova 383, Nové Město na Moravě, 59231, okres Žďár nad Sázavou 2. místopředseda 1.4.1993 16.5.1995
Bradáč František Bezručova 1614/4, Velké Meziříčí, 59401, okres Žďár nad Sázavou 2. místopředseda 16.5.1995 27.2.2003
Mokrý Jan Nížkov 30, 59212, okres Žďár nad Sázavou 2. místopředseda 27.2.2003 26.3.2015
Necid Radovan Jana Zahradníčka 2080, Velké Meziříčí, 59401, okres Žďár nad Sázavou 2. místopředseda 26.3.2015 28.3.2018
Šmarda Michal Žďárská 718, Nové Město na Noravě, 59231, okres Žďár nad Sázavou 2. místopředseda 28.3.2018  
Leopold Petr Libická 2388/17, Žďár nad Sázavou 3, Žďár nad Sázavou, 59101 3. místopředseda 30.6.1997 29.2.2020
Způsob jednání za svazek obcí:
Osoby oprávněné jednat jménem Svazku jako statutární zástupci jsou: předseda, 1. místopředseda, 2. místopředseda, 3. místopředseda. Za Svazek jedná navenek předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředsedové. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu Svazku připojí svůj podpis uvedený zástupce. Každá osoba oprávněná jednat jménem svazku jedná samostatně.
Předmět činnosti svazku obcí:
Hlavní činnost:
- ochrana životního prostředí,
- zajištění koncepce rozvoje a obnovy vodovodů a kanalizací, ČOV a s nimi souvisejícími zařízeními obcí, sdružených ve svazku, a to v rozsahu, který definuje § 50 zákona o obcích, v platném znění,
- zajišťování kvality dodávané vody v rámci platných právních a technických předpisů,
- stanovování výše vodného a stočného na příslušné období při respektování již uzavřených smluv s provozovatelem ve smyslu možností pozitivní právní úpravy.

Hospodářská činnost:
- zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod na smluvním základě,
- zavádění rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí vodních děl,
- hospodaření s movitým a nemovitým majetkem v oblasti vodního hospodářství,
- nájem majetku, souvisejícího s hlavní činností svazku,
- investorská inženýrská činnost v rámci zákonných omezení,
- zajišťování zdrojů pro výstavbu, rekonstrukci a obnovu vodovodů a kanalizací z vlastní hospodářské činnosti či z jiných zdrojů, a to na základě rozhodnutí valné hromady svazku,
- ostatní činnost v mezích právních předpisů, např. obchodní činnost, zprostředkovatelská činnost.
Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
Zakladatelská smlouva 1 MB 1.4.1993  
Stanovy z 22.03.1993 483.4 kB 1.4.1993 30.9.1994
Oznámení o přijetí nových členů VH 26.04.1993 153.7 kB 26.4.1993  
Doplněk stanov - schválení nových členů VH 12.10.1993 98.6 kB 12.10.1993  
Změna- doplnění stanov schváleno VH 30.09.1994 2.1 MB 20.12.1994 24.6.1996
Příloha č. 2 stanov - schválená Valnou hromadou 30.09.1994 252 kB 20.12.1994  
Doplnění stanov o přílohu č. 1 a 3 schváleno VH 30.09.1994 1.6 MB 20.12.1994  
Oznámení o vystoupení členů: obce Lísek, Chlumětín, Herálec z 31.12.1994 124.8 kB 31.12.1994  
Stanovy- změna schválená VH 18.06.1996 499.8 kB 24.6.1996 14.7.1997
1.změna stanov schválené VH 30.06.1997 642.7 kB 14.7.1997 25.6.1998
Snížení počtu členských obcí o Bohuňov a Býšovec od 01.01.1998 168.2 kB 1.1.1998  
Stanovy - změna schválená VH 25.06.1998 1.7 MB 25.6.1998 15.11.2001
Stanovy schválené VH 15.11.2001 + příloha - seznam členských obcí 768.6 kB 15.11.2001 15.6.2004
Stanovy schválené VH 27.5.2004 + seznam členských obcí 1022.8 kB 15.6.2004 25.4.2012
Změny v počtu členských obcí k 19.3.2009 295.4 kB 19.3.2009  
Stanovy schválené VH 29.03.2012 - registrované 25.04.2012 648.5 kB 25.4.2012 15.5.2013
Stanovy schválené VH 28.03.2013 - registrované 15.05.2013 603.4 kB 15.5.2013 19.5.2014
Stanovy + příloha schválené VH 26.3.2014 - registrované 19.05.2014 977.8 kB 19.5.2014 15.4.2016
Stanovy schválené VH 31.03.2016 - registrované 15.4.2016 1.5 MB 15.4.2016 18.5.2018
Stanovy schválené VH 28.03.2018 + příloha - seznam členských obcí - registrace 18.05.2018 1.3 MB 18.5.2018 11.6.2020
Změna stanov schválená VH 11.06.2020 - založená do sbírky listin 970 kB 11.6.2020