Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs

IČ:
75122863
Sídlo svazku obcí:
Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava, 58601
Den vzniku svazku:
20.11.2007
Orgány svazku obcí:
  • valná hromada
  • představenstvo
  • dozorčí rada
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Vymazal Jaroslav Brtnická 907/c, Jihlava, 58601, okres Jihlava předseda představenstva 20.11.2007  
Burket Daneš I. Olbrachta 651/4, Nové Dvory, Třebíč, 67401 místopředseda představenstva 20.11.2007 8.10.2010
Heřman Pavel Smila Osovského 44, Jejkov, Třebíč, 67401, okres Třebíč místopředseda představenstva 8.10.2010 6.12.2018
Slabý Miloň Třešňová 678, Jemnice, 67531, okres Třebíč místopředseda představenstva 6.12.2018  
Pacal Pavel Křížkovského 395, Horka-Domky, Třebíč, 67401, okres Třebíč místopředseda představenstva 6.12.2018  
Wölfl Viktor Horní 645, Luka nad Jihlavou, 58822, okres Jihlava člen představenstva 20.11.2007  
Nedvědický Karel Kaunicova 1048, Jaroměřice nad Rokytnou, 67551, okres Třebíč člen předsednictva 20.11.2007 11.12.2014
Vrbka Roman U Potoka 55, Přibyslavice, 67521, okres Třebíč člen představenstva 20.11.2007 6.12.2018
Müller Karel Sokolovská 22, Jaroměřice nad Rokytnou, 67551, okres Třebíč člen představenstva 6.12.2018  
Bařinka Vlastimil Fišerova 1609, Moravské Budějovice, 67602, okres Třebíč člen představenstva 20.11.2007 6.12.2018
Přibyl Jan Horní Město 13, Brtnice, 58832, okres Jihlava člen představenstva 6.12.2018  
Nevěčný Miloslav V Ráji 1049, Jemnice, 67531, okres Třebíč člen představenstva 20.11.2007 6.12.2018
Padrnos Petr Petrovice 126, 67521, okres Třebíč člen představenstva 6.12.2018  
Soukup Jaroslav Legionářská 763, Jaroměřice nad Rokytnou, 67551, okres Třebíč člen představenstva 8.12.2010 6.12.2018
Způsob jednání za svazek obcí:
Jménem svazku jedná předseda nebo místopředseda představenstva nebo další člen představenstva jimi písemně zmocněný. Podepisování (provádění písemných právních úkonů) za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis dva členové představenstva, z nichž jedním je vždy předseda nebo místopředseda.
Předmět činnosti svazku obcí:
Spolupráce členských obcí:
- v oblasti výstavby cyklostezky Jihlava-Třebíč- Raabs a její následné provozování,
- výstavba a provozování případných dalších cyklostezek a cyklotras,
- vytváření podmínek a spolupráce v oblasti ekonomického rozvoje cestovního ruchu,
- vytváření podmínek pro získávání všech dostupných finančních zdrojů pro svazek,
- spolupráce s Krajem Vysočina a se sousedními obcemi a mikroregiony,
- řešení specifických problémů spádové oblasti vyplývajících z přírodních, demografických a ekonomických svébytností tohoto regionu, zejména těch problémů, které není možné ani účelné řešit na úrovni jednotlivých obcí a mikroregionů,
- ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec,
- společný postup při dosahování trvalé udržitelnosti regionu,
- společný postup obcí svazku k řešení a realizaci programů regionální politiky České republiky a Evropské unie,
- koordinace obecních územních plánů a územního plánování v regionálním měřítku (především ve vztahu k pěší a cyklistické dopravě),
- slaďování zájmů a činností místních samospráv,
- uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní kvalitu života a obyvatel členských obcí, včetně ekonomické stability jak obcí, tak svazku jako celku,
- propagace a marketing svazku a jeho zájmového území,
hospodaření s majetkem.
Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
zakládající smlouva 603.3 kB 20.11.2007  
stanovy 1.2 MB 20.11.2007 1.10.2014
dodatky č. 1, 2, 3 188.7 kB 9.9.2008 1.10.2014
Stanovy ze dne 23.04.2014 DSO Cyklostezka Jihlava -Třebíč - Raabs 358.2 kB 1.10.2014