Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Čistá Želetavka

IČ:
Sídlo svazku obcí:
Knínice 2, 58856, okres Jihlava
Den vzniku svazku:
2.2.2004
Den zániku svazku:
19.1.2009
Orgány svazku obcí:
  • výbor svazku
  • předseda výboru svazku
  • místopředseda výboru svazku
  • dozorčí rada
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Veselý Stanislav Knínice 14, 58856, okres Jihlava předseda  
Způsob jednání za svazek obcí:
-
Předmět činnosti svazku obcí:
- Odvádění a čištění odpadních vod s cílem zabezpečování čistoty toku Želetavky, ochrany regionálně významných zdrojů pitné vody i plnění dalších úkolů v oblasti ochrany ŽP
- K tomu budou zpracovány a realizován y programy výstavby kanalizačních řádů v obcích a mezi obcemi a společné ČOV uvedených v čl. I. zakladatelské smlouvy spolu se zajištěním správy, údržby a provozování tohoto zařízení kompetentní organizací
- Vybudovaným zařízením pak zajistit odvádění a čištění odpadních vod objektů, zejména v majetku obcí, občanů i dalších subjektů
Sbírka listin:

-