Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

ROKYTNÁ - ekologický mikroregion

IČ:
70418462
Sídlo svazku obcí:
nám. Míru 2, Jaroměřice nad Rokytnou, 67551, okres Třebíč
Den vzniku svazku:
17.1.2000
Orgány svazku obcí:
  • a) valná hromada b) rada c) kontrolní komise
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Müller Karel Sokolovská 222, Jaroměřice nad Rokytnou, 67551, okres Třebíč předseda 13.12.2018  
Soukup Jaroslav Legionářská 763, Jaroměřice nad Rokytnou, 67551, okres Třebíč předseda 9.12.2010 13.12.2018
Jonáš Jiří Výčapy 181, 67401, okres Třebíč předseda 22.2.2007 9.12.2010
Holčapek Josef Šebkovice 93, 67545, okres Třebíč předseda 10.12.2002 22.2.2007
Langášek Jan Legionářská 179, Jaroměřice nad Rokytnou, 67551, okres Třebíč předseda 17.1.2000 10.12.2002
Palát Milan Myslibořice 215, 67560, okres Třebíč místopředseda 11.12.2014  
Válal Jiří Slavičky 5, 67501, okres Třebíč místopřeseda 9.12.2010 14.12.2014
Nedvědický Karel Kaunicova 1048, Jaroměřice nad Rokytnou, 67551, okres Třebíč místopředseda 22.6.2004 9.12.2010
Vorlíčková Marie K Ráji 950, Jaroměřice nad Rokytnou, 67551, okres Třebíč místopředseda 10.12.2002 22.6.2004
Bartejs Jiří Výčapy 162, 67401, okres Třebíč místopředseda 17.1.2000 10.12.2002
Procházka Jiří Ostašov 13, 67552, okres Třebíč člen rady 13.12.2018  
Krotká Jiřina Dolní Lažany 5, 67551, okres Třebíč člen rady 6.12.2017 13.12.2018
Boučková Jitka Dolní Vilémovice 54, 67552, okres Třebíč člen rady 11.12.2014 6.12.2017
Krotká Jiřina Dolní Lažany 5, 67551, okres Třebíč člen rady 17.1.2000 11.12.2014
Durdová Iva Horní Újezd 50, 67522, okres Třebíč člen rady 9.12.2010  
Černá Helena Kožichovice 114, 67401, okres Třebíč člen rady 10.12.2002 9.12.2010
Novotný Josef Lipník 20, 67552, okres Třebíč člen rady 17.1.2000 10.12.2002
Křivánek Luboš Zárubice 36, 67552, okres Třebíč člen rady 11.12.2014  
Novotný Josef Lipník 20, 67552, okres Třebíč člen rady 9.12.2010 11.12.2014
Pléha Karel Lipník 83, 67552, okres Třebíč člen rady 10.12.2002 9.12.2010
Palát František Myslibořice 167, 67560, okres Třebíč člen rady 17.1.2000 10.12.2002
Chmelka Jiří Klučov 42, 67552, okres Třebíč člen rady 22.6.2007 13.12.2018
Durda Rostislav Horní Újezd 240, okres Třebíč člen rady 10.12.2002 22.2.2007
Holčapek Josef Šebkovice 93, 67545, okres Třebíč člen rady 17.1.2000 10.12.2002
Voltr Zdeněk Výčapy 55, 67401, okres Třebíč člen rady 11.12.2014  
Palát Milan Myslibořice 215, okres t člen rady 9.12.2010 11.12.2014
Holčapek Josef Šebkovice 93, 67545, okres Třebíč člen rady 22.2.2007 9.12.2010
Plaček Josef Myslibořice 96, 67560, okres Třebíč člen rady 10.12.2002 22.2.2007
Kazda Vladimír Zárubice 25, 67552, okres Třebíč člen rady 17.1.2000 10.12.2002
Způsob jednání za svazek obcí:
Rada je statutárním orgánem svazku a odpovídá za hospodaření svazku. Jménem svazku jedná navenek ve všech věcech rada. Za radu jednají navenek jménem svazku předseda svazku a v jeho nepřítomnosti místopředseda svazku. Je-li pro právní úkon předepsána písemná forma, musí být úkon učiněn kromě předsedy nebo místopředsedy i dalším členem rady. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku nebo otisku razítka se uvede jméno a funkce podepisujícího (podepisujících) a jeho (jejich) vlastnoruční podpis.
Předmět činnosti svazku obcí:
a) koordinace významných investičních akcí v zájmovém území
b) slaďování zájmů a činností místních samospráv
c) zastupování členů sdružení při jednáních s třetími osobami ve věcech zájmů regionu
d) vytváření, zmnožování a správa společného majetku
e) společný postup při dosahování ekologické stability regionu
f) propagace svazku a zájmového území
g) ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při dosahování záměrů přesahujících svým
rozsahem a významem každou účastnickou obec
Za předmět činnosti se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě jsou členové svazku povinni respektovat zájmy svazku jako celku.
Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
Zápis z ustavující členské schůze 504.5 kB 17.1.2020  
Stanovy z 16.12.1999 469.8 kB 17.1.2000 29.6.2012
Změna názvu - doplnění stanov/smlouvy 138.8 kB 17.1.2000 29.6.2012
Přijetí nové obce - Slavičky 122.5 kB 18.10.2000 29.6.2012
Přijetí nové obce - Kožichovice 127.4 kB 16.5.2001 29.6.2012
Dodatek č. 1 85.8 kB 18.6.2003 29.6.2012
Dodatek č. 2 95.1 kB 22.6.2004 29.6.2012
Dodatek č. 3 71.5 kB 20.6.2005 29.6.2012
Dodatek č. 4 89.2 kB 13.5.2008 29.6.2012
Stanovy -doslovné znění z 29.06.2012 445.9 kB 29.6.2012  
1. dodatek stanov z 29.06.2012 schválený VH 19.12.2012 209 kB 1.1.2013