Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Svazek obcí mikroregionu Ledečsko

IČ:
70930902
Sídlo svazku obcí:
Husovo náměstí 7, Ledeč nad Sázavou, 58401, okres Havlíčkův Brod
Den vzniku svazku:
18.6.2001
Orgány svazku obcí:
  • valná hromada
  • předseda
  • místopředseda
  • rada mikroregionu
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Vaněk Petr Jiřího Wolkera 869, Ledeč nad Sázavou, 58401, okres Havlíčkův Brod předseda  
Husák Václav Kožlí 27, 58293, okres Havlíčkův Brod místopředseda  
Způsob jednání za svazek obcí:
-
Předmět činnosti svazku obcí:
Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se
- rozvoje samosprávy obcí
- hospodářského, sociálního a kulturního života obcí
- vztahu k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků
Další společné aktivity k následujícím účelům:
- podpora zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů a důsledku nezaměstnanosti, rozvoj a diversifikace nezemědělských prostorů
- společná péče o památky mikroregionu
- využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy
- plynofikace obcí v mikroregionu
- podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy (např. obnovy občanské vybavenosti, k péči o veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu)
- společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče
- marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů
- podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitostí v mikroregionu, společná příprava projektů pozemkových úprav
- podpora řešení dopravní obslužnost týkajících se více obcí
- spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými obcemi ČR a zemí EU
- zřízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společenské problematiky
- vzájemná pomoc při řešení problematiky ŽP, především v oblasti odpadů, znečišťování ovzduší a vodních toků.
Spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou Vysočina v Jihlavě a referáty místního rozvoje okresních úřadů
Jednání s peněžními ústavy o garancích na finanční prostředky pro dofinancování mikroregionálních projektů.
Sbírka listin:

-