Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Svazek obcí mikroregionu Ledečsko

IČ:
70930902
Sídlo svazku obcí:
Husovo náměstí 7, Ledeč nad Sázavou, 58401, okres Havlíčkův Brod
Den vzniku svazku:
18.6.2001
Orgány svazku obcí:
  • valná hromada
  • předseda
  • místopředseda
  • rada mikroregionu
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Tůma Zdeněk Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod předseda 21.1.2015  
Vaněk Petr Jiřího Wolkera 869, Ledeč nad Sázavou, 58401, okres Havlíčkův Brod předseda 25.6.2012 21.1.2015
Poborský Jaroslav Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod předseda 18.6.2001 25.6.2012
Husák Václav Kožlí 27, 58293, okres Havlíčkův Brod místopředseda 25.6.2012  
Brzoň František Kožlí, okres Havlíčkův Brod místopředseda 18.6.2001 25.6.2012
Způsob jednání za svazek obcí:
Předseda jedná jménem svazku a zastupuje svazek navenek. Místopředseda svazku plní úkoly předsedy, pokud je předseda neplní nebo ze závažných důvodů delší dobu plnit nemůže.
Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda svazku a jeden člen rady mikroregionu.
Předmět činnosti svazku obcí:
1. Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se
- rozvoje samosprávy obcí
- hospodářského, sociálního a kulturního života obcí
- vztahu k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků.
2. Další společné aktivity k následujícím účelům:
- podpora zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů a důsledku nezaměstnanosti, rozvoj a diversifikace nezemědělských prostorů
- společná péče o památky mikroregionu
- využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy
- plynofikace obcí v mikroregionu
- podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy (např. obnovy občanské vybavenosti, k péči o veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu)
- společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče
- marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů
- podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitostí v mikroregionu, společná příprava projektů pozemkových úprav
- podpora řešení dopravní obslužnost týkajících se více obcí
- spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými obcemi ČR a zemí EU
- zřízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společenské problematiky
- vzájemná pomoc při řešení problematiky ŽP, především v oblasti odpadů, znečišťování ovzduší a vodních toků.
3. Spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou Vysočina v Jihlavě a referáty místního rozvoje okresních úřadů.
4. Jednání s peněžními ústavy o garancích na finanční prostředky pro dofinancování mikroregionálních projektů.
Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
Stanovy 342.4 kB 18.6.2001  
Zakladatelská smlouva 319.1 kB 18.6.2001