Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Svazek obcí STRŽ

IČ:
72025450
Sídlo svazku obcí:
Světnov 62, 59102, okres Žďár nad Sázavou
Den vzniku svazku:
20.2.2009
Orgány svazku obcí:
  • výbor svazku
  • předseda svazku
  • místopředseda svazku
  • kontrolní výbor
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Štefan Pavel Světnov 173, 59102, okres Žďár nad Sázavou předseda 20.2.2009  
Hořínek Ivan Škrdlovice 169, 59101, okres Žďár nad Sázavou místopředseda 20.2.2009  
Způsob jednání za svazek obcí:
Předseda svazku zastupuje svazek navenek, jedná jeho jménem ve věcech předmětu činnosti svazku a ve všech právních aktech vůči fyzickým a právnickým osobám. Předseda svazku se za svazek podepisuje tak, že k názvu nebo razítku svazku připojí svůj podpis. V době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává funkci předsedy jej zastupuje místopředseda svazku.
Předmět činnosti svazku obcí:
Spolupráce členů při řešení společných problémů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec a spolupráce vyjmenované v ust. § 50 odst. 1 písm. a) až d) zákona o obcích ( Předmětem činnosti svazku obcí mohou být zejména
a) úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
b) zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
c) zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
d) úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí,)
Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
zakladatelská smlouva 756.2 kB 20.2.2009  
stanovy 733.7 kB 20.2.2009