Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Svazek obcí pro komunální služby

IČ:
47438541
Sídlo svazku obcí:
Hrotovická 232, Jejkov, Třebíč, 67401
Den vzniku svazku:
27.11.1992
Orgány svazku obcí:
  • 1. Valná hromada
  • 2. Představenstvo
  • 3. Dozorčí rada
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Měrka Vladimír Palackého 907, Náměšť nad Oslavou, 67571, okres Třebíč předseda 17.3.2015  
Janata Pavel Křížová 28, Nové Dvory, Třebíč, 67401, okres Třebíč místopředseda 19.3.2019  
Černá Marie Nerudova 503, Horka-Domky, Třebíč, 67401, okres Třebíč místopředseda 17.3.2015 19.3.2019
Černá Marie Nerudova 503, Horka-Domky, Třebíč, 67401, okres Třebíč předseda 27.11.1992 17.3.2015
Měrka Vladimír Palackého 907, Náměšť nad Oslavou, 67571, okres Třebíč místopředseda 27.11.1992 17.3.2015
Způsob jednání za svazek obcí:
Jménem svazku obcí jedná předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Představenstvo může pověřovat k zajišťování výkonu činnosti svazku obcí jiné osoby.
Při styku s peněžními ústavy je třeba podpisu jednoho člena představenstva a ředitele svazku obcí nebo dvou členů představenstva.
Představenstvo svazku obcí může pověřit osobu nebo osoby ve styku s bankou pomocí elektronické sítě.
Předmět činnosti svazku obcí:
Hlavním předmětem činnosti je zabezpečení služeb členům svazku obcí v oblasti nakládání s odpady a péče o veřejné prostranství.:
Souvisejícím předmětem činnosti jsou:
- vybudování skládky TKO, včetně všech prací souvisejících s přípravou stavby a její výstavbou
- vybudování sítě sběrných dvorů a centrálního překladiště na území svazku obcí
- vybudování třídící linky s následným zpracováním vytříděných surovin
- vybudování zařízení na využívání skládkového plynu
- vybudování zařízení na zpracování BRO
- vybudování zařízení na třídění komunálních odpadů
- vybudování překladiště odpadů
Organizační zajištění provozu:
- skládky TKO Petrůvky
- sítě sběrných dvorů a centrálního překladiště na území svazku obcí
- třídící linky s následným zpracováním vytříděných surovin
- zařízení na využívání skládkového plynu
- zařízení na zpracování BRO
- zařízení na třídění komunálních odpadů
- překladiště odpadů
Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
Zápis z ustavující členské schůze DSO Skládka tuhého komunálního odpadu + 5 příloh.pdf 1.5 MB 27.11.1992  
Stanovy z 21.10.1992 971.6 kB 27.11.1992 7.6.2006
1. změna schválená VH 9.1.1996 113.1 kB 9.1.1996 7.6.2006
2. změna schválená VH 30.11.1999 145.5 kB 30.11.1999 7.6.2006
3. změna schválená VH 7.12.2000 136.1 kB 7.12.2000 7.6.2006
4. změna chválená VH 27.11.2001 152.9 kB 27.11.2001 7.6.2006
Stanovy svazku obcí Skládka tuhého komunálního odpadu - úplné znění k 11.12.2002 942.1 kB 11.12.2002 7.6.2006
Stanovy svazku obcí Skládka tuhého komunálního odpadu z 13.06.2006 1.3 MB 7.6.2006 7.4.2015
Stanovy Svazku obci pro komunální služby ze dne 31.03.2015 1.5 MB 7.4.2015