Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko

IČ:
48460915
Sídlo svazku obcí:
Žižkova 1867/93, Jihlava, 58601
Den vzniku svazku:
27.7.1993
Orgány svazku obcí:
  • valná hromada, předsednictvo, kontrolní výbor
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Fabeš Roman Květinová 240, Telč-Štěpnice, Telč, 58856, okres Jihlava předseda 9.12.2014  
Plavec František Stonařov 330, 58833, okres Jihlava místopředseda 4.6.2013  
Skočdopole Jindřich Žejdlicova 1230, Polná, 58813, okres Jihlava místopředseda 9.12.2014  
Způsob jednání za svazek obcí:
Podepisování za svazek se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu svazku připojí své podpisy předseda předsednictva nebo v době jeho nepřítomnosti první nebo druhý místopředseda, nebo jiný pověřený člen předsednictva, který k tomu obdržel písemné zmocnění předsedy předsednictva. Obdobně podepisují v rozsahu svých kompetencí a písemného zmocnění tajemník, popřípadě jiné osoby zmocněné předsedou předsednictva k zastupování.
Předmět činnosti svazku obcí:
V rámci hlavní činnosti je předmětem svazku:
- ochrana životního prostředí
- zajištění koncepce rozvoje a obnovy vodovodů, kanalizací a ČOV a s nimi souvisejícími zařízeními v obcích, sdružených ve svazku , a to v rozsahu, který definuje § 50 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení),v platném znění,
- zajišťování kvality dodávané vody v rámci platných právních a technických předpisů
- stanovování výše vodného a stočného na příslušné období při respektování již uzavřených smluv s provozovatelem ve smyslu možností pozitivní právní úpravy.

V rámci hospodářské (ekonomické) činnosti:
- zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod na smluvním základě
- zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí, vodních děl
- hospodaření s movitým a nemovitým majetkem v oblasti vodního hospodářství
- nájem majetku, souvisejícího s hlavní činností svazku
- investorská inženýrská činnost v rámci zákonných omezení
- zajišťování zdrojů pro výstavbu, rekonstrukci a obnovu vodovodů a kanalizací z vlastní hospodářské činnosti či z jiných zdrojů, a to na základě rozhodnutí valné hromady svazku
- ostatní činnost v mezích právních předpisů, např. obchodní činnost, zprostředkovatelská činnost.

Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
Zakladatelská smlouva 312.9 kB 27.7.1993  
Stanovy + 3 dodatky 994.8 kB 27.7.1993 21.5.1998
Dodatek - zaregistrovaný 22.01.1998 189.3 kB 22.1.1998  
Stanovy registrované 21.05.1998 927 kB 21.5.1998  
Stanovy - registrované 14.01.2002 1.2 MB 14.1.2002  
dodatek č. 1 z 11.05.2004 208.8 kB 11.5.2004  
dodatek č. 2 z 12.12.2006 119.4 kB 12.12.2006  
dodatek č. 3 z 05.05.2009 460.4 kB 5.5.2009  
dodatek č. 4 z 9.12.2014 183.2 kB 9.12.2014