Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko

IČ:
48460915
Sídlo svazku obcí:
Žižkova 1867/93, Jihlava, 58601
Den vzniku svazku:
27.7.1993
Orgány svazku obcí:
  • valná hromada, předsednictvo, kontrolní výbor
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Plavec František Stonařov 330, 58833, okres Jihlava místopředseda 4.6.2013  
Skočdopole Jindřich Žejdlicova 1230, Polná, 58813, okres Jihlava místopředseda 9.12.2014  
Fabeš Roman Květinová 240, Telč-Štěpnice, Telč, 58856, okres Jihlava předseda 9.12.2014  
Způsob jednání za svazek obcí:
Podepisování za svazek se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu svazku připojí své podpisy předseda předsednictva nebo v době jeho nepřítomnosti první nebo druhý místopředseda, nebo jiný pověřený člen předsednictva, který k tomu obdržel písemné zmocnění předsedy předsednictva. Obdobně podepisují v rozsahu svých kompetencí a písemného zmocnění tajemník, popřípadě jiné osoby zmocněné předsedou předsednictva k zastupování.
Předmět činnosti svazku obcí:
V rámci hlavní činnosti je předmětem svazku:
- ochrana životního prostředí
- zajištění koncepce rozvoje a obnovy vodovodů, kanalizací a ČOV a s nimi souvisejícími zařízeními v obcích, sdružených ve svazku , a to v rozsahu, který definuje § 50 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení),v platném znění,
- zajišťování kvality dodávané vody v rámci platných právních a technických předpisů
- stanovování výše vodného a stočného na příslušné období při respektování již uzavřených smluv s provozovatelem ve smyslu možností pozitivní právní úpravy.

V rámci hospodářské (ekonomické) činnosti:
- zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod na smluvním základě
- zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí, vodních děl
- hospodaření s movitým a nemovitým majetkem v oblasti vodního hospodářství
- nájem majetku, souvisejícího s hlavní činností svazku
- investorská inženýrská činnost v rámci zákonných omezení
- zajišťování zdrojů pro výstavbu, rekonstrukci a obnovu vodovodů a kanalizací z vlastní hospodářské činnosti či z jiných zdrojů, a to na základě rozhodnutí valné hromady svazku
- ostatní činnost v mezích právních předpisů, např. obchodní činnost, zprostředkovatelská činnost.

Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
Dodatek_c_4_ke_stanovam_Svaz_vodovodu_a_kanalizaci_Jihlavsko 183.2 kB    
stanovy z 27.7.1993 441.5 kB 27.7.1993 21.5.1998
stanovy - registrované 21.5.1998 1.6 MB 21.5.1998 14.1.2002
zakladatelská smlouva 103.3 kB 27.7.1993  
stanovy registrované 14.01.2002 2 MB 14.1.2002  
dodatek č. 1 z 11.05.2004 208.8 kB 11.5.2004  
dodatek č. 2 z 12.12.2006 119.4 kB 12.12.2006  
dodatek č. 3 z 05.05.2009 460.4 kB 5.5.2009  
dodatek č. 4 z 9.12.2014 183.2 kB 9.12.2014