Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Vodovody a kanalizace Jasinka

IČ:
02990482
Sídlo svazku obcí:
Jinošovská 78, Kralice nad Oslavou, 67573, okres Třebíč
Den vzniku svazku:
12.5.2014
Orgány svazku obcí:
  • valná hromada
  • předsednictvo
  • předseda
  • kontrolní komise a samostatný kontrolní orgán
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Dračka Emil Třebíčská 236, Kralice nad Oslavou, 67573, okres Třebíč předseda 12.5.2014  
Požár Jan Čikov 66, 67578, okres Třebíč místostarosta 12.5.2014  
Způsob jednání za svazek obcí:
-
Předmět činnosti svazku obcí:
Hlavní činnost, která spočívá zejména v:
-ochraně životního prostředí,
-zajištění výstavby, koncepce rozvoje a obnovy vodovodů a kanalizací, ČOV a s nimi souvisejících zařízení v obcích sdružených ve Svazku a to v rozsahu, který definuje § 50 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
-stanovování výše cen pro vodné a stočné na příslušné období
-nájmu, pronájmu a podnájmu majetku souvisejícího s hlavní činností Svazku

Hospodářská činnost, která spočívá v:
-zajišťování zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod
-zavádění, rozšiřování, zdokonalování a technické zhodnocování inženýrských sítí vodních děl
-hospodaření s movitým a nemovitým majetkem v oblasti vodního hospodářství
-nájmu, pronájmu majetku souvisejícího s hospodářskou činností Svazku
-investorské a inženýrské činnosti v rámci zákonných omezení
-zajišťování zdrojů pro výstavbu, rekonstrukci a obnovu vodovodů a kanalizací z vlastní hospodářské činnosti či z jiných zdrojů a to na základě rozhodnutí valné hromady Svazku
Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
Vodovody_a_kanalizace_Jasinka 1.2 MB    
dodatek_1_VaK_Jasinka 34.8 kB