Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Svazek obcí POOSLAVÍ

IČ:
72567953
Sídlo svazku obcí:
Na Městečku 114, Nové Veselí, 59214, okres Žďár nad Sázavou
Den vzniku svazku:
18.6.2012
Orgány svazku obcí:
  • valná hromada
  • předsednictvo
  • kontrolní komise
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Křivánek Zdeněk Potoční 332, Nové Veselí, 59214, okres Žďár nad Sázavou předseda  
Fabík Josef Radostín nad Oslavou 211, 59444, okres Žďár nad Sázavou místopředseda  
Juda Arnošt Bohdalov 12, 59213, okres Žďár nad Sázavou místopředseda  
Způsob jednání za svazek obcí:
-
Předmět činnosti svazku obcí:
Hlavní činnost:
- naplňování společných zájmů Svazku a jejich ochrana
- koordinování spolupráce veřejného sektoru, nevládních neziskových organizací a podnikatelské sféry
- realizace rozvojové strategie regionu
- příprava subjektů k získávání a efektivnímu využívání dotací, národních i EU fondů vč. zapojení do těchto programů
- osvětová činnost
- zapojování dětí a mládeže do života regionu
- podpora hodnoty rodiny vč. mezigeneračních vztahů
- zajišťování meziúzemní a mezinárodní spolupráce a koordinace projektů.
Dále činnost spočívající v:
- ochraně životního prostředí a zeleně
- ochraně krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny
- ochraně kulturního a přírodního dědictví
- podpoře zachování a rozvoje ekonomické stability regionu
- ostatní činnosti na podporu realizace uvedených cílů v mezích právních předpisů.
Doplňková činnost:
- poskytovat individuální a skupinovou poradenskou činnost pro členy a ostatní zájemce, a to na téma rozvoj regionu, a dále spolupracovat na dalším vzdělávání členů, pracovníků Svazku a veřejnosti a zajišťovat další služby v souladu s cíli Svazku.
Sbírka listin:

-