Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Svazek obcí POOSLAVÍ

IČ:
72567953
Sídlo svazku obcí:
Na Městečku 114, Nové Veselí, 59214, okres Žďár nad Sázavou
Den vzniku svazku:
18.6.2012
Orgány svazku obcí:
  • valná hromada
  • předsednictvo
  • kontrolní komise
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Křivánek Zdeněk Potoční 332, Nové Veselí, 59214, okres Žďár nad Sázavou předseda 18.6.2012  
Fabík Josef Radostín nad Oslavou 211, 59444, okres Žďár nad Sázavou místopředseda 18.6.2012  
Juda Arnošt Bohdalov 12, 59213, okres Žďár nad Sázavou místopředseda 18.6.2012  
Způsob jednání za svazek obcí:
Předseda, první místopředseda a druhý místopředseda jsou osoby oprávněné jednat jménem Svazku jako statutární zástupci. Za Svazek jedná navenek předseda, v době jeho nepřítomnosti kterýkoliv z místopředsedů. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu Svazku připojí svůj podpis předseda a v době jeho nepřítomnosti dva místopředsedové.
Předmět činnosti svazku obcí:
Posláním Svazku je přispět ke všestrannému a udržitelnému rozvoji regionu.
Předmětem činnosti Svazku je hlavní činnost, která spočívá zejména v
- naplňování společných zájmů Svazku a jejich ochrana;
- koordinování spolupráce veřejného sektoru, nevládních neziskových organizací a podnikatelské sféry;
- realizace rozvojové strategie regionu;
- příprava subjektů k získávání a efektivnímu využívání dotací, národních i EU fondů včetně zapojení do těchto programů;
- osvětová činnost;
- zapojování dětí a mládeže do života regionu;
- podpora hodnoty rodiny vč. mezigeneračních vztahů;
- zajišťování meziúzemní a mezinárodní spolupráce a koordinace projektů.
Předmětem činnosti k naplnění cílů rozvojové strategie je dále činnost, která spočívá v:
- ochraně životního prostředí a zeleně;-
ochraně krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny;
- ochraně kulturního a přírodního dědictví;
- podpoře zachování a rozvoje ekonomické stability regionu;
- rozvoji občanské společnosti;
- ostatní činnosti na podporu realizace uvedených cílů v mezích právních předpisů.
Doplňková činnost:
- poskytovat individuální a skupinovou poradenskou činnost pro členy a ostatní zájemce, a to na téma rozvoj regionu, a dále spolupracovat na dalším vzdělávání členů, pracovníků Svazku a veřejnosti; a zajišťovat další služby v souladu s cíli Svazku.
Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
zakladatelská smlouva 868.5 kB 18.6.2012  
stanovy 1.1 MB 18.6.2012