Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Mikroregion "Černý les

IČ:
Sídlo svazku obcí:
Strážek 13, 59253, okres Žďár nad Sázavou
Den vzniku svazku:
23.4.2002
Den zániku svazku:
31.12.2007
Orgány svazku obcí:
  • shromáždění členů
  • předseda
  • místopředseda
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Tulis Jaroslav Strážek 169, 59253, okres Žďár nad Sázavou předseda  
Způsob jednání za svazek obcí:
-
Předmět činnosti svazku obcí:
- Úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany ŽP, cestovního ruchu a péče o zvířata
- Zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod
- Zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti, turistického ruchu daného území
- Úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí
- Provoz lomů, pískoven, zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin
- Správa majetku obcí, zejména místních komunikací, cyklostezek, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi
- Rozvoj obce prostřednictvím programu SAPARD.
Sbírka listin:

-