Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Vladislav - ekologický mikroregion

IČ:
70949191
Sídlo svazku obcí:
Vladislav 76, 67501, okres Třebíč
Den vzniku svazku:
30.10.2001
Den zániku svazku:
30.12.2013
Orgány svazku obcí:
  • valná hromada
  • výbor svazku obcí
  • dozorčí rada
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Komínek Václav Číměř 5, 67501, okres Třebíč předseda  
Kalina Miroslav Vladislav 99, 67501, okres Třebíč místopředseda  
Způsob jednání za svazek obcí:
-
Předmět činnosti svazku obcí:
- Úkoly v oblasti ochrany ŽP
- úkoly v oblasti odvádění a čištění odpadních vod
Dále se jednotlivé obce v rámci své samostatné působnosti Vladislav, Číměř, Smrk sdružují zejména za účelem společného vybudování splaškové kanalizace s následným napojením na zbudovanou ČOV.
Na úseku samostatné činnosti:
- koordinace investičních akcí v zájmovém území dle čl. II písm. a) a b)
- slaďování zájmů a činností místních samospráv
- zastupování členů svazků při jednáních s třetími osobami ve věcech zájmu svazku
- správa společného majetku
- propagace svazku obcí a zájmového území
- ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec.
Sbírka listin:

-