Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Mikroregion Dušejovsko (zkráceně MID)

IČ:
71234624
Sídlo svazku obcí:
Dušejov 109, 58805, okres Jihlava
Den vzniku svazku:
6.6.2005
Orgány svazku obcí:
  • valná hromada
  • rada
  • pověřená obec
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Bulantová Jana Dušejov 130, 58805, okres Jihlava předseda 15.12.2010  
Tajovská Zdeňka Dušejov 84, 58805, okres Jihlava předseda 27.11.2006 15.12.2010
Dubová Zdenka Dušejov 76, 58805, okres Jihlava předseda 6.6.2005 27.11.2006
Kos Zdeněk Boršov 42, 58805, okres Jihlava místopředseda  
Způsob jednání za svazek obcí:
Jménem svazku jedná a podepisuje předseda MID, který je zástupcem pověřené obce MID. Podepisování za MID se děje tak, že k názvu svazku připojí předseda svůj podpis. Předseda rady MID je starosta pověřené obce. Radu a pověřenou obec volí valná hromada MID.
Předmět činnosti svazku obcí:
Vypracování a realizováníspolečného plánu rozvoje daného regionu a s tím souvisejících dalších
úkolů:
- zlepšení dopravní dostupnosti území mikroregionu
- rozvoj cestovního ruchu a turistických aktivit
- propagace daného mikroregionu jak na místní, národní i mezinárodní úrovni
- podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy venkova
- podpora zřizování nových cyklotras, naučných stezek a údržba stávajících
- rozvoj zemědělství a venkovských oblastí
- rozvoj průmyslu, služeb a technické infrastruktury
- rozvoj oblasti lidských zdrojů a sociální infrastruktury
- společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče, školství, udržení služeb v tomto regionu
- zkvalitnění péče o ŽP
- rozvoj školství a předškolního zařízení
- zkvalitnění péče o životní prostředí
- využití netradičních zdrojů energií, obstarávání energetických auditů, ekologické vytápění a pod.
- rozvoj péče o kulturní a přírodní dědictví
- rozvoj bytové individuální výstavby
- rozvoj péče o kulturní a přírodní dědictví
- spolupráce s partnerskými obcemi ČR a zeměmi EU.
Za předmět činnosti se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí.
Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
zakladatelská smlouva 557.3 kB 6.6.2005  
stanovy 687.6 kB 6.6.2005  
I. dodatek 99.4 kB 8.11.2007  
2. dodatek 110.4 kB 29.11.2007