Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Mikroregion Dušejovsko, zkr. MID

IČ:
71234624
Sídlo svazku obcí:
Dušejov 109, 58805, okres Jihlava
Den vzniku svazku:
6.6.2005
Orgány svazku obcí:
  • valná hromada
  • rada
  • pověřená obec
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Bulantová Jana Dušejov 130, 58805, okres Jihlava předseda  
Kos Zdeněk Boršov 42, 58805, okres Jihlava místopředseda  
Způsob jednání za svazek obcí:
-
Předmět činnosti svazku obcí:
Vypracování společného strategického plánu rozvoje daného regionu a s tím souvisejících dalších
úkolů:
- zlepšení dopravní dostupnosti území mikroregionu
- rozvoj cestovního ruchu a turistických aktivit
- propagace daného mikroregionu jak na místní, národní i mezinárodní úrovně
- podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy
- podpora zřizování nových cyklotras, naučných stezek a údržba stávajících
- rozvoj zemědělství a venkovských oblastí
- rozvoj průmyslu, služeb a technické infrastruktury
- rozvoj oblasti lidských zdrojů a sociální infrastruktury
- společná řešení soc. služeb a zdrav. péče, školství, udržení služeb v regionu
- zkvalitnění péče o ŽP
- využití netradičních zdrojů energií, obstarávání energetických auditů, ekologické vytápění
apod.
- rozvoj péče o kulturní a přírodní dědictví
- spolupráce s partnerskými obcemi ČR a zeměmi EU
Sbírka listin:

-