Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Mikroregion Stonařovsko (MIS)

IČ:
71242449
Sídlo svazku obcí:
Stonařov 232, 58833, okres Jihlava
Den vzniku svazku:
10.1.2005
Den zániku svazku:
14.3.2011
Orgány svazku obcí:
  • nezjištěno
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Šulc Ivan Stonařov, okres Jihlava předseda  
Způsob jednání za svazek obcí:
-
Předmět činnosti svazku obcí:
Vypracování společného strategického plánu rozvoje daného regionu a s tím souvisejících dalších úkolů:
- zlepšení dopravní dostupnosti území mikroregionu
- rozvoj cestovního ruchu a turistických aktivit
- propagace daného mikroregionu jak na místní, národní i mezinárodní úrovně
- podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy
- podpora zřizování nových cyklotras, naučných stezek a údržba stávajících
- rozvoj zemědělství a venkovských oblastí
- rozvoj průmyslu, služeb a technické infrastruktury
- rozvoj oblasti lidských zdrojů a sociální infrastruktury
- společná řešení soc. služeb a zdrav. péče, školství, udržení služeb v regionu
- zkvalitnění péče o ŽP
- využití netradičních zdrojů energií, obstarávání energetických auditů, ekologické vytápění apod.
- rozvoj péče o kulturní a přírodní dědictví
- spolupráce s partnerskými obcemi ČR a zeměmi EU
Sbírka listin:

-