Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Svazek obcí pro plynofikací obcí Černíče, Strachoňovic a Radkova

IČ:
71160582
Sídlo svazku obcí:
Černíč 10, 58856, okres Jihlava
Den vzniku svazku:
6.3.2003
Orgány svazku obcí:
  • výbor svazku
  • předseda výboru svazku
  • místopředseda výboru svazku
  • dozorčí rada svazku
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Mareček Miroslav Radkov 69, 58856, okres Jihlava místopředseda 6.3.2003  
Bartík František Strachoňovice 3, 58856, okres Jihlava člen výboru 6.3.2003  
Richter Bohuslav Černíč 22, 58856, okres Jihlava předseda 6.3.2003  
Cechová Jana Slaviboř 6, 58856, okres Jihlava předsedkyně dozorčí rady 6.3.2003 4.6.2019
Komárek Štěpán Černíč 5, okres Jihlava předseda dozorčí rady 4.6.2019  
Způsob jednání za svazek obcí:
-
Předmět činnosti svazku obcí:
Skupinová plynofikace obcí svazku s cílem zabezpečování čistoty obcích i plnění dalších úkolů v oblasti ochrany ŽP a ovzduší ve sdružených obcích. K tomu budou zpracovány a realizovány programy výstavby vtl. přípojky, RS 800 a středotlakých plynových rozvodů v obcích a mezi obcemi uvedených v čl. I zakladatelské smlouvy spolu se zajištěním správy, údržby a provozování tohoto zařízení kompetentní organizací. Vybudovaným zařízením pak zajistit plynofikaci objektů, zejména v majetku obcí, občanů i dalších subjektů.
Sbírka listin:

-