Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Svazek obcí pro plynofikací obcí Černíče, Strachoňovic a Radkova, v likvidaci

IČ:
71160582
Sídlo svazku obcí:
Černíč 10, 58856, okres Jihlava
Den vzniku svazku:
6.3.2003
Den zrušení svazku:
31.12.2019
Právní důvod zrušení svazku:
likvidace
Orgány svazku obcí:
  • výbor svazku
  • předseda výboru svazku
  • místopředseda výboru svazku
  • dozorčí rada svazku, likvidátor
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Komárek Štěpán Černíč 5, okres Jihlava likvidátor 31.12.2019  
Richter Bohuslav Černíč 22, 58856, okres Jihlava předseda 6.3.2003  
Mareček Miroslav Radkov 69, 58856, okres Jihlava místopředseda 6.3.2003  
Cechová Jana Slaviboř 6, 58856, okres Jihlava předsedkyně dozorčí rady 6.3.2003 4.6.2019
Komárek Štěpán Černíč 5, okres Jihlava předseda dozorčí rady 4.6.2019  
Bartík František Strachoňovice 3, 58856, okres Jihlava člen výboru 6.3.2003  
Způsob jednání za svazek obcí:
Jménem svazku jedná a podepisuje předseda nebo místopředseda. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda.
Předmět činnosti svazku obcí:
Skupinová plynofikace obcí svazku s cílem zabezpečování čistoty obcích i plnění dalších úkolů v oblasti ochrany ŽP a ovzduší ve sdružených obcích. K tomu budou zpracovány a realizovány programy výstavby vtl. přípojky, RS 800 a středotlakých plynových rozvodů v obcích a mezi obcemi uvedených v čl. I zakladatelské smlouvy spolu se zajištěním správy, údržby a provozování tohoto zařízení kompetentní organizací. Vybudovaným zařízením pak zajistit plynofikaci objektů, zejména v majetku obcí, občanů i dalších subjektů.
Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
Zakladatelská smlouva SO pro plynofikaci Černíče, Strachoňovic a Radkova 352.4 kB 6.3.2003  
Stanovy SO pro plynofikaci Černíče, Strachoňovic a Radkova 590 kB 6.3.2003  
Oznámení o vstupu svazku do likvidace 91.6 kB 31.12.2019