Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Hořepnický region

IČ:
70948178
Sídlo svazku obcí:
Nám. Prof. Bechyně 79, Hořepník, 39421, okres Pelhřimov
Den vzniku svazku:
31.12.2001
Orgány svazku obcí:
  • shromáždění zástupců
  • předseda a místopředseda svazku
  • revizní komise
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Hruška Josef Nám. Prof. Bechyně 79, Hořepník, 39421, okres Pelhřimov předseda 31.12.2001 3.12.2002
Petrák Aleš V Domkách 211, Hořepník, 39421, okres Pelhřimov předseda 3.12.2002 6.12.2006
Kotýnek Vladimír Za Radnicí 201, Hořepník, 39421, okres Pelhřimov předseda 6.12.2006  
Zavadil Zdeněk Bořetice 33, 39501, okres Pelhřimov místopředseda 31.12.2001 3.12.2002
Suk Stanislav Arneštovice 10, 39501, okres Pelhřimov místopředseda 3.12.2002  
Způsob jednání za svazek obcí:
Jménem svazku jedná jeho předseda. Předseda jedná jménem svazku s třetími osobami a spolu s místopředsedou podepisují s tím související písemnosti.
Podepisování za svazek se provádí tak, že osoby oprávněné podepisovat za svazek připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením své funkce k vytištěnému nebo nadepsanému názvu svazku.
Předmět činnosti svazku obcí:
a) Výměna zkušeností z realizace místních programů obnovy vesnice.
b) Formulování společných stanovisek k jednotlivým oblastem rozvoje vesnice a spolupráce při jejich prosazování.
c) Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území.
d) Slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmové území.
e) Zastupování členů sdružení při jednání o společných věcech (org. státní správy, obchodní partneři apod.).
f) Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku.
g) Všeobecná ochrana životního prostředí a dosahování ekologické stability zájmového území.
h) Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové a jiné agendy jednotlivých společných akcí.
i) Vytváření, zmnožování a správa společného majetku sdružení.
j) Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužící k zábavě.
k) Provozování hostinské činnosti.
Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
Smlouva 140.2 kB 10.1.2001 31.12.2001
Smlouva 184.9 kB 31.12.2020  
Stanovy 463.2 kB 31.1.2001  
1. dodatek 109.9 kB 31.12.2001  
2. dodatek 229.7 kB 24.7.2003