Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Zelená cesta

IČ:
75147467
Sídlo svazku obcí:
Řečice 135, 59233, okres Žďár nad Sázavou
Den vzniku svazku:
13.8.2008
Orgány svazku obcí:
  • a) valná hromada b) správní rada c) předseda svazku d) dva místopředsedové e) revizní komise
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Eichler Josef Řečice 170, 59233, okres Žďár nad Sázavou předseda 13.8.2008  
Kučera Stanislav Bohdalec 22, 59255, okres Žďár nad Sázavou místopředseda 13.8.2008  
Blažek Pavel Podolí 19, 59255, okres Žďár nad Sázavou místopředseda 13.8.2008  
Způsob jednání za svazek obcí:
Předseda je oprávněn zastupovat svazek obcí navenek samostatně v intencích cílů schválených valnou hromadou, v době nepřítomnosti předsedy jsou oprávněni zastupovat svazek navenek samostatně dva místopředsedové a to v rozsahu jeho pravomocí.
K podepisování písemností za svazek jejichž obsah není v rozporu se stanovami svazku a s usnesením orgánů svazku, jsou oprávněni předseda a místopředsedové. Podepisování se děje tak, že k napsanému či vytištěnému názvu svazku připojuje svůj podpis předseda nebo v jeho nepřítomnosti jeden z místopředsedů.
Předmět činnosti svazku obcí:
Realizace společného záměru opravy a údržby obecních komunikací spojujících členské obce, budování a údržba veřejné zeleně, odpočinkových míst a rozvoj volnočasových aktivit občanů obcí svazku Zelená cesta
Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
Smlouva 305.9 kB 13.8.2008  
Stanovy 341.1 kB 13.8.2008