Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Jemnický mikroregion

IČ:
70289751
Sídlo svazku obcí:
Husova 103, Jemnice, 67531, okres Třebíč
Den vzniku svazku:
12.1.2000
Orgány svazku obcí:
  • členská schůze, výbor
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Slabý Miloň Třešňová 678, Jemnice, 67531, okres Třebíč předseda 10.12.2018  
Nevěčný Miloslav V Ráji 1049, Jemnice, 67531, okres Třebíč předseda 24.10.2011 10.12.2018
Havlíček Milan Lípová 779, Jemnice, 67531, okres Třebíč předseda 12.1.2000 24.10.2011
Janoušek Karel Police 131, 67534, okres Třebíč místopředseda 24.10.2011  
Gliganičová Božena Menhartice 46, 67531, okres Třebíč místopředseda 12.1.2000 24.10.2011
Způsob jednání za svazek obcí:
Jménem sdružení jedná na venek ve věcech výbor. Za výbor jednají na venek jménem sdružení předseda sdružení a v jeho nepřítomnosti místopředseda sdružení. Je-li pro právní úkon předepsána písemná forma, musí být úkon činěn kromě předsedy i dalším členem výboru. Podepisování za sdružení se děje tak, že k názvu sdružení nebo otisku razítka se uvede jméno a funkce podepisujícího /podepisujících/ a jeho /jejich/ vlastnoruční podpis.
Předmět činnosti svazku obcí:
Zajištění
- plynofikace
- zásobování pitnou vodou
- výstavby kanalizací a ČOV
- dopravní obslužnosti
- podpory malého a středního podnikání
- podpory turistického ruchu
- koordinace významných investičních akcí v zájmovém území
- sjednocování zájmů a činnosti místních samospráv
- zastupování členů sdružení při jednání s třetími osobami ve věcech týkajících se i zájmů regionu
- propagace sdružení a zájmového území
- společné péče o památky v regionu
- spolupráce a výměna zkušeností s jinými DSO v ČR a v zemích EU
- řešení problematiky životního prostředí.
Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
stanovy Jemnický mikroregion 1.4 MB 12.1.2000  
zakladatelská smlouva Jemnický mikroregion 1.3 MB 12.1.2000  
Jemnický mikroregion 1. dodatek 279.5 kB 12.4.2000  
Jemnický mikroregion 2. dodatek 184.3 kB 26.2.2001  
Jemnický mikroregion 3. dodatek 107 kB 2.4.2001  
Jemnický mikroregion seznam členských obcí k 28.11.2019 154.7 kB 2.4.2001