REJSTŘÍK PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA
 

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem


Detail služby: Rekvalifikace

Název služby:Rekvalifikace
Kotaktní osoba - jméno:Mgr. Ivo Solař
Kotaktní osoba - email:solar.ivo@szesby.cz
Kotaktní osoba - telefon:737947480
Popis služby:Nabízíme existujícím a začínajícím zemědělcům možnost mimořádného kurzu

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Kurz je určen aktivním zemědělcům, kteří neabsolvovali některý ze zemědělských učebních nebo studijních oborů a chtějí splnit základní kvalifikační požadavky stanovené článkem 4 Směrnice Ministerstva zemědělství č.j.4945/2002-1000, o dalším odborném vzdělávání v resortu Ministerstva zemědělství.

Cíl kurzu: osvojit si nové progresivní znalosti nutné pro úspěšné provozování rodinné farmy nebo zemědělského podniku a to včetně základní obsluhy PC.

Organizace: formou kurzu (část prezenční studium a část samostudium s konzultacemi) v rozsahu 300 hodin. Prezenční výuka 198 hodin, samostatná praxe v podnicích (na vlastní farmě), zpracování závěrečné práce v rozsahu 102 hodin.

Termín: zahájení při minimálním počtu 8 uchazečů, pravidelně od prosince

Závěrečná zkouška: sestává z teoretické zkoušky, praktické zkoušky a ústní obhajoby zadaného absolventského projektu. Výstupním certifikátem je osvědčení.

Rámcová osnova kurzu:
Odborné tématické celky
Pěstování zemědělských plodin 32 hodin
Chov hospodářských zvířat 40 hodin
Zemědělská technika a techn.linky 18 hodin
Ekonomika podnikání 36 hodin
Základy práce s inform. a komun.technikou 30 hodin
Základy zeměd. práva a zeměd. politiky 9 hodin
Zásady bezpečnosti a hygieny práce 3 hodiny
Ekologické hospodaření, tvorba a ochrana krajiny 12 hodin
Zpracování projektu 8 hodin
Praxe 10 hodin
Požadavky pro vytvoření nabídky:Osobní přihláška
Služba je poskytována od:
Služba je poskytována do:
Vazba na katalog činností:pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
Vazba na doplňkovou činnost:Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to pouze mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (obor č. 72)
Odkaz:
Přílohy:

Poptávka

Kotaktní osoba - jméno: *
Kotaktní osoba - email: *
Kotaktní osoba - telefon: *
Zpráva: *
Kontrolní otázka: Kolik hodin má den? *


Zpět na přehled služeb

 
Kontakt: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu
Úřední hodiny: pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
© Kraj Vysočina