Extranet - Pracovní náplň

Pracovní náplň

Jméno a příjmeníIng. Radka Weidemannová
Sekce:Sekce ekonomiky a podpory
Odbor:odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení:oddělení projektového řízení
Funkční místo:úředník na úseku koncepce dopravy pro programy EU a řízení projektů
Kancelář, budova:2.36 C, Žižkova 1882/57, Jihlava
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu

2. Další kompetence