Extranet - Pracovní náplň

Pracovní náplň

Jméno a příjmeníIng. Oldřich Vopršal
Sekce:Sekce pro službu veřejnosti
Odbor:odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení:oddělení integrované prevence
Funkční místo:úředník na úseku ochrany ovzduší a odpadového hospodářství
Kancelář, budova:2.17 E, Ke Skalce 5907/47, Jihlava
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu

2. Další kompetence