Extranet - Pracovní náplň

Pracovní náplň

Jméno a příjmeníJana Karásková
Sekce:Sekce ekonomiky a podpory
Odbor:odbor ekonomický
Oddělení:oddělení financování a výkaznictví obcí
Funkční místo:úředník na úseku rozpočtu a financování
Kancelář, budova:4.32 C, Žižkova 1882/57, Jihlava
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu

2. Další kompetence