Extranet - Pracovní náplň

Pracovní náplň

Jméno a příjmeníMartina Vávrová
Sekce:Sekce ekonomiky a podpory
Odbor:odbor majetkový
Oddělení:
Funkční místo:úředník na úseku majetkoprávní agendy a organizace práce odboru
Kancelář, budova:2.23 C, Žižkova 1882/57, Jihlava
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu

2. Další kompetence