Extranet - Pracovní náplň

Pracovní náplň

Jméno a příjmeníLada Půžová
Sekce:Sekce ekonomiky a podpory
Odbor:odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení:oddělení dopravy
Funkční místo:úředník na úseku silniční dopravy 03
Kancelář, budova:1.06 C, Žižkova 1882/57, Jihlava
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu

2. Další kompetence