Extranet - Pracovní náplň

Pracovní náplň

Jméno a příjmeníEva Coufalová
Sekce:ředitel
Odbor:odbor personální a hospodářské správy
Oddělení:oddělení provozně ekonomické a spisové služby
Funkční místo:úředník na úseku spisové služby 02
Kancelář, budova:1.20 A, Žižkova 1882/57, Jihlava
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu

2. Další kompetence