Extranet - Pracovní náplň

Pracovní náplň

Jméno a příjmeníMgr. Lenka Novotná
Sekce:Sekce pro službu veřejnosti
Odbor:odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Oddělení:oddělení kultury
Funkční místo:úředník na úseku kultury 02
Kancelář, budova:3.13 B, Žižkova 1882/57, Jihlava
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu

2. Další kompetence