Extranet - Pracovní náplň

Pracovní náplň

Jméno a příjmeníBc. Jan Němec
Sekce:Sekce ekonomiky a podpory
Odbor:odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení:oddělení dopravní obslužnosti
Funkční místo:úředník na úseku dopravní obslužnosti v oblasti odbavení cestujících
Kancelář, budova:3.28 C, Žižkova 1882/57, Jihlava
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu

2. Další kompetence