Extranet - Pracovní náplň

Pracovní náplň

Jméno a příjmeníMgr. Hana Motlová
Sekce:Sekce ekonomiky a podpory
Odbor:odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení:
Funkční místo:úředník na úseku právní agendy
Kancelář, budova:3.31 C, Žižkova 1882/57, Jihlava
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu

2. Další kompetence