Extranet - Pracovní náplň

Pracovní náplň

Jméno a příjmeníIng. Dagmar Santander G. Morávková
Sekce:Sekce pro službu veřejnosti
Odbor:odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení:oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
Funkční místo:úředník na úseku ochrany evropsky významných lokalit (Natura 2000)
Kancelář, budova:2.09 E, Ke Skalce 5907/47, Jihlava
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu

2. Další kompetence