Extranet - Pracovní náplň

Pracovní náplň

Jméno a příjmeníMarcela Malíková, DiS.
Sekce:Sekce pro službu veřejnosti
Odbor:odbor zdravotnictví
Oddělení:oddělení zdravotní péče
Funkční místo:úředník na úseku ekonomické agendy, kontroly a metodiky
Kancelář, budova:3.08 D, Žižkova 1882/57, Jihlava
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu

2. Další kompetence