Extranet - Pracovní náplň

Pracovní náplň

Jméno a příjmeníJana Landová
Sekce:Sekce ekonomiky a podpory
Odbor:odbor ekonomický
Oddělení:oddělení financování a výkaznictví obcí
Funkční místo:úředník na úseku účetnictví a rozpočtu obcí 01
Kancelář, budova:4.30 C, Žižkova 1882/57, Jihlava
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu

2. Další kompetence