Extranet - Pracovní náplň

Pracovní náplň

Jméno a příjmeníBc. Eva Krčková
Sekce:Sekce pro službu veřejnosti
Odbor:odbor sociálních věcí
Oddělení:oddělení sociální ochrany a prevence
Funkční místo:úředník na úseku metodiky veřejného opatrovnictví
Kancelář, budova:2.08 D, Žižkova 1882/57, Jihlava
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu

2. Další kompetence