Extranet - Pracovní náplň

Pracovní náplň

Jméno a příjmeníIng. Martina Kratochvílová
Sekce:Sekce pro službu veřejnosti
Odbor:odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení:oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
Funkční místo:úředník na úseku ochrany přírody a krajiny 01
Kancelář, budova:2.10 E, Ke Skalce 5907/47, Jihlava
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu

2. Další kompetence