Extranet - Pracovní náplň

Pracovní náplň

Jméno a příjmeníIng. Pavlína Michelfeitová
Sekce:ředitel
Odbor:odbor regionálního rozvoje
Oddělení:oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků EU
Funkční místo:úředník v oblasti strukturálních fondů EU se zaměřením na ekonomické zabezpečení čerpání ze SF EU 01
Kancelář, budova:4.09 E, Ke Skalce 5907/47, Jihlava
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu

2. Další kompetence