Extranet - Pracovní náplň

Pracovní náplň

Jméno a příjmeníMgr. Jan Košmider
Sekce:Sekce ekonomiky a podpory
Odbor:odbor majetkový
Oddělení:oddělení majetkoprávní
Funkční místo:úředník na úseku právní agendy
Kancelář, budova:2.07 C, Žižkova 1882/57, Jihlava
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu

2. Další kompetence