Extranet - Pracovní náplň

Pracovní náplň

Jméno a příjmeníMgr. Vít Hrbek
Sekce:Sekce pro službu veřejnosti
Odbor:odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Oddělení:oddělení památkové péče
Funkční místo:úředník na úseku státní památkové péče a národních kulturních památek
Kancelář, budova:3.25 B, Žižkova 1882/57, Jihlava
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu

2. Další kompetence