Extranet - Pracovní náplň

Pracovní náplň

Jméno a příjmeníMgr. Petr Horký
Sekce:Sekce pro službu veřejnosti
Odbor:odbor školství, mládeže a sportu
Oddělení:oddělení mládeže a sportu
Funkční místo:úředník na úseku protidrogové prevence
Kancelář, budova:3.56 E, Ke Skalce 5907/47, Jihlava
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu

2. Další kompetence