Extranet - Pracovní náplň

Pracovní náplň

Jméno a příjmeníIng. Miroslav Dokulil
Sekce:Sekce ekonomiky a podpory
Odbor:odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení:oddělení investiční a správy komunikací
Funkční místo:úředník na úseku investic 02
Kancelář, budova:2.29 C, Žižkova 1882/57, Jihlava
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu

2. Další kompetence