Extranet - Pracovní náplň

Pracovní náplň

Jméno a příjmeníAneta Dobrovolná
Sekce:Sekce pro službu veřejnosti
Odbor:odbor školství, mládeže a sportu
Oddělení:oddělení financování školství
Funkční místo:úředník na úseku ekonomiky školství 04
Kancelář, budova:3.67 E, Ke Skalce 5907/47, Jihlava
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu

2. Další kompetence