Extranet - Pracovní náplň

Pracovní náplň

Jméno a příjmeníBc. Pavel Buňat
Sekce:Sekce pro službu veřejnosti
Odbor:odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Oddělení:
Funkční místo:úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU
Kancelář, budova:3.13 B, Žižkova 1882/57, Jihlava
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu

2. Další kompetence